Opis podręczników z najważniejszych przedmiotów do klasy 7

Podręczniki do klasy 7 szkół podstawowych mają głównie za zadanie przygotować ucznia do egzaminu. Powinien on stosować niezbędną retorykę i stylistykę wypowiedzi, znać dobrze historię własnego kraju, na podstawie danych umieć policzyć pola i kąty figur płaskich, analizować i interpetować zjawiska fizyczne, reakcje chemiczne, wykresy, dane liczbowe czy stosować odpowiednie twierdzenia. Niżej wymienione książki spełniają to kryterium.

Język polski

Podręcznik ” Bliżej słowa” autorstwa Ewy Horwarth i Grażyny Kiełb jest jednym z lepszych na rynku przygotowującym do egzaminu kończącego szkołę podstawową. Układ książki jest przejrzysty, ma wyraźnie oddzieloną część nauki o języku od tekstów literackich. Warto zauważyć, że  nieliterackie teksty kulturowe takie jak np. analizy dzieł malarskich czy teksty filozoficzne charakteryzujące szeroko pojętą sztukę dodatkowo wspomagają ucznia w przygotowaniach do egzaminu. Podręcznik uczy podstawowych form wypowiedzi takich jak rozprawka, felieton, wywiad, list otwarty, opis sytuacji, uczy trudnej sztuki retoryki, która jest jak wiemy tak potrzebna w życiu codziennym. Książka składa się z siedmiu rozdziałów, zaprezentowane w niej utwory dotyczą zarówno literatury klasycznej jak i współczesnej (młodzieżowej), co z pewnością wzbudzi u ucznia zainteresowanie przedmiotem.

Matematyka

Podręcznik do kształcenia matematyki na poziomie klasy 7 autorstwa Anny Drążek i  Ewy Kokierniak-Jurkiewicz ”Matematyka wokół nas” dosyć dobrze przygotowuje do egzaminu kończącego szkołę podstawową. Tematyka książki jest ściśle związana z geometrią, dlatego znajdziemy w niej takie problemy jak np. obliczanie pól figur płaskich, kątów, objętości graniastosłupów i ostrosłupów.  Nauka matematyki nie należy do najłatwiejszych, dlatego ważne jest, by podręcznik był przejrzysty i stopniowo wprowadzał nowe, coraz to trudniejsze zagadnienia. Na początku każdego działu są dobrze wytłumaczone zagadnienia teoretyczne wprowadzające ucznia w temat, by następnie przejść do zadań rachunkowych i prostych dowodów geometrycznych. Na końcu każdego rozdziału umieszczono podsumowanie, dzięki czemu uczeń potrafi dostrzec ewentualne braki na które trzeba zwrócić uwagę, by dobrze przygotować się do sprawdzianu.

Chemia

”Chemia nowej ery”  autorstwa Jana i Teresy Kulawik w doskonały sposób przedstawia ten trudny przedmiot jako ciekawy i interesujący. Książka zawiera opis wielu doświadczeń chemicznych, bogato zilustrowanych, prezentowane obrazki przedstawiają między innymi sposób łączenia się pierwiastków w związki chemiczne dzięki czemu łatwiej jest uczniowi zrozumieć dane zagadnienie. W klasie 7 zostały omówione głównie wodorotlenki i kwasy, po to, by w kolejnym toku nauki nauczyciel mógł łatwo przejść do pojęć związanych z tworzeniem soli. Układ podręcznika jest przejrzysty, pojęcia ważne są wyraźnie wyodrębnione ciekawostki ”dla dociekliwych” dodatkowo poszerzają wiedzę ucznia zainteresowanych chemią, a tym samym oceną celującą. Warto wspomnieć o licznych zastosowaniach produktów chemicznych w życiu codziennym przedstawionych w podręczniku.